Những điểm mới về bầu cử tại đại hội Đảng

Thứ tư - 11/03/2015 03:58 - Đã xem: 1395
Ngày 9/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Như vậy, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử này.

Quy chế bầu cử trong Đảng mới được Trung ương ban hành là một bước phát triển về nhận thức cũng như việc cụ thể hóa để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử của Đảng; vừa bảo đảm dân chủ, tăng cường kỷ cương, vừa khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn bầu cử ở các cấp.. Tuy nhiên, có mấy điểm mới cần chú ý khi thực hiện là:

Điều 13 của Quy chế quy định: Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử người ngoài danh sách mà cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu mình không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy; ở các hội nghị BCH, các ủy viên thường vụ không được đề cử người ngoài danh sách mà ban thường vụ đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu mình không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ.

Điều 16 của Quy chế quy định: Danh sách nhân sự cấp ủy khóa tới do cấp ủy cấp triệu tập đại hội chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức của cấp ủy với đại hội. Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy và ban thường vụ phải có số dư từ 10 đến 15%.

Trường hợp danh sách bầu cử gồm nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và ứng cử chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu thì đại hội (hội nghị) quyết định và có thể lấy danh sách đó làm danh sách bầu cử. Trường hợp danh sách bầu cử nhiều hơn 30% so với số lượng cần bầu thì xin ý kiến đại hội (hội nghị) về những người được đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và những người ứng cử. Căn cứ kết quả xin ý kiến, lựa chọn theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp để lập danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 30% so với số lượng cần bầu.

Trong trường hợp danh sách bầu cử đã đủ số dư 30% mà ở cuối danh sách có nhiều người có số phiếu ngang nhau thì đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định lựa chọn theo cơ cấu, tuổi đảng, hoặc có thể để số dư hơn 30% so với số lượng cần bầu. Nếu bầu một lần chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp hay không do đại hội (hội nghị) quyết định. Danh sách bầu cử lần sau cũng phải có số dư và lấy theo kết quả bầu cử lần trước từ cao đến thấp của những người chưa trúng cử.

Theo T/c Xây dựng Đảng

Nguồn tin: Báo Đăk Nông Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây