Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Ưu tiên vốn cho dự án hạ tầng phục vụ sản xuất

Thứ tư - 02/04/2014 03:43 - Đã xem: 1436
Tại Thông báo 134/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã gắn với ưu tiên cho dự án hạ tầng phục vụ sản xuất theo quy hoạch; Nhà nước hỗ trợ một phần vốn, dân tự nguyện tham gia đóng góp.

Cụ thể, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) năm 2014, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, căn cứ Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 của của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của Chương trình, hướng dẫn địa phương phân bổ vốn cho từng cấp, tỉnh, huyện, xã để thực hiện Chương trình; đồng thời, kịp thời xem xét xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân bổ, sử dụng vốn; kiểm tra việc giao vốn của các địa phương để đầu tư xây dựng các công trình ở xã trong thời gian qua, hướng dẫn địa phương thực hiện theo hướng:

Phân bổ vốn theo tiêu chí xã gắn với ưu tiên cho dự án hạ tầng phục vụ sản xuất theo quy hoạch; Nhà nước hỗ trợ một phần vốn (bằng tiền hoặc bằng vật liệu xây dựng) dân tự nguyện tham gia đóng góp (đất đai, lao động, kinh phí).

Việc huy động tự nguyện cũng phải phù hợp với khả năng của nhân dân. Không huy động quá khả năng của nhân dân, không bắt buộc người dân đóng góp dưới mọi hình thức; đẩy mạnh phân cấp đầu tư xây dựng cho xã và nhân dân tự xây dựng, quản lý sử dụng công trình.

Dừng ngay việc ứng vốn xây dựng công trình khi chưa xác định được nguồn vốn

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã.

Bộ Tài chính cũng được giao hướng dẫn địa phương bố trí vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình này, trong đó lưu ý tỷ lệ tối thiểu ngân sách địa phương phải bố trí thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, miền; hướng dẫn sử dụng nguồn thu từ sổ xố kiến thiết để tăng cường cho nội dung xây dựng nông thôn mới; bố trí ngân sách địa phương thực hiện quy hoạch nông thôn mới (ngoài số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân như hiện nay), trong đó lưu ý đối với những địa phương thật sự có khó khăn để đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ; hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn địa phương dừng ngay việc ứng vốn đầu tư xây dựng trước các công trình khi chưa xác định được nguồn vốn.

Nhân rộng mô hình xã nông thôn mới

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết, nhân rộng mô hình xã nông thôn mới; nghiên cứu mô hình sản xuất, bảo vệ môi trường nông thôn có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương rà soát lại các quy hoạch, bổ sung điều chỉnh quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng các quy hoạch, trong đó cần lưu ý việc kết nối các quy hoạch trên địa bàn huyện về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển sản xuất và các quy hoạch khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch về bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là bảo vệ môi trường tại các xã, thôn bản; có kế hoạch cụ thể lập dự án xử lý môi trường tại làng nghề và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện.

Sớm tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc

Dự kiến vào đầu tháng 5/2014 sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước.

Nguồn Chinhphu.vn


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây