Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế 4 cấp Văn phòng Điều phối nông thôn mới

Thứ năm - 06/11/2014 21:10 - Đã xem: 1738
Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1996/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2010 - 2020 (Văn phòng Điều phối nông thôn mới).

Quyết định trên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 4 cấp Văn phòng Điều phối nông thôn mới gồm: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện và công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Trung ương điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) và giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình; tổ chức công tác truyền thông và hợp tác quốc tế cho xây dựng nông thôn mới...

Đối với cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

Còn Văn phòng nông thôn mới huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo huyện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Chánh Văn phòng do Phó chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm.

Quyết định quy định rõ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí 1 công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Nguồn Chinhphu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây