7 tội danh được thoát án tử hình theo Luật Hình sự mới

Thứ ba - 17/05/2016 18:32 - Đã xem: 949
Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1-7 bổ sung thêm 34 tội danh, thay hình phạt tù bằng hình phạt tiền đối với 10 tội danh, bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh.

1. 34 tội danh mới:

- Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).

- Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154).

- Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân (Điều 167).

- Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại (Điều 187).

- Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 212).

- Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 213).

- Tội gian lận BHXH, BHTN (Điều 214).

- Tội gian lận BHYT (Điều 215).

- Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (Điều 216).

- Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217).

- Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218).

- Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219).

-Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220).

- Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221).

-Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222).

- Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 223).

- Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 224).

- Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 230).

- Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã (Điều 234).

- Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238).

- Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Điều 285).

- Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (Điều 291).

-Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292).

- Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh (Điều 293).

- Tội cố ý gây nhiễu có hại (Điều 294).

- Tội cưỡng bức lao động (Điều 297).

- Tội bắt cóc con tin (Điều 301).

- Tội cướp biển (Điều 302).

- Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật (Điều 336).

- Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (Điều 348).

- Tội vi phạm quy định về giam giữ (Điều 388).

- Tội gây rối trật tự phiên tòa (Điều 391).

- Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật (Điều 393).

- Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ (Điều 418).

*Lưu ý: Các tội phạm mới nêu trên không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ, ngày 1-7-2016 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện.

2. 10 tội danh được thay hình phạt tù bằng hình phạt tiền:

STT Tội phạm Điều, Khoản quy định Khung hình phạt mới
1

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Cụ thể, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% - 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó.

Khoản 1, Điều 135

Phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Cụ thể, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% - 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Khoản 1, Điều 136

Phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

3

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Cụ thể, đó là hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% - 60%.

 

 

Khoản 1, Điều 138

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

4

Làm nhục người khác.

Cụ thể là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Khoản 1, Điều 155

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

5

Xâm phạm quyền bình đẳng giới.

Cụ thể, vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 

Khoản 1, Điều 165

 

 

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

6

Tổ chức tảo hôn.

Cụ thể, tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 

Điều 183

 

 

Phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
7

Quảng cáo gian dối.

Cụ thể, hành vi quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Khoản 1, Điều 197

Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

8

Lập quỹ trái phép.

Cụ thể, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp luật và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

 

Khoản 1, Điều 205

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

9

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Cụ thể hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

 

Khoản 1, Điều 231

 

 

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

10

Vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông.

Cụ thể, đối tượng có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành vi sau đây, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% - 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% - 60%:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông.

- Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông.

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa.

- Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên các đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông.

- Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng.

- Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa chữa công trình giao thông.

- Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện, các vật liệu khi thi công xong.

- Vi phạm khác về duy tu, bảo dưỡng, quản lý công trình giao thông.

Khoản 1, Điều 281 Phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

3. 7 tội danh bỏ hình phạt tử hình:

STT Tội phạm Điều, Khoản quy định Khung hình phạt mới
1

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Áp dụng đối với trường hợp giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Điểm b, Khoản 1, Điều 142

7 - 15 năm tù.
2

Cướp tài sản.

Áp dụng đối với các hành vi sau:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên.

- Làm chết người.

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

 

Khoản 4, Điều 168

 

 

 

18 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
3

Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Áp dụng đối với các hành vi sau:

- Thu lợi bất chính từ 1,5 tỉ đồng trở lên.

- Làm chết 2 người trở lên.

- Gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

- Gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

- Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỉ đồng trở lên.

 

Khoản 4, Điều 193

 

 

15 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

4

Đầu hàng địch.

Áp dụng đối với các hành vi:

- Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước.

- Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoản 3, Điều 399

 

 

12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

5

Chống mệnh lệnh.

Áp dụng đối với các hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoản 4, Điều 394

 

12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

7

Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Áp dụng đối với các hành vi sau:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 5 kg trở lên.

- Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên.

- Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kg trở lên.

- Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kg trở lên.

- Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kg trở lên.

- Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên.

- Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 ml trở lên.

- Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định trên.

 

Khoản 4, Điều 24

 

 

15 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

 

H.Nhung (tổng hợp)

Nguồn tin: Người Lao Động

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây