Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo

Thứ ba - 13/10/2020 22:52 - Đã xem: 392
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 14-16/10. Trước thềm đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đắk Nông xung quanh công tác chuẩn bị và một số nội dung liên quan đến đại hội.
 
Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Hoàng Hoài
PV: Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác đại hội cấp trên cơ sở. Vậy xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá về kết quả tổ chức cũng như những kinh nghiệm rút ra qua các đại hội cấp trên cơ sở?
Đồng chí Ngô Thanh Danh: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 15/8/2019 “Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công và thành lập các Tổ công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Tổ trưởng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp các đảng bộ trực thuộc thực hiện các kế hoạch, nội dung trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.
Đến ngày 13/8/2020, tất cả các đảng bộ huyện, thành phố và tương đương thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ huyện Cư Jút là đơn vị được chọn đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trước khi các tổ chức đảng còn lại đồng loạt tổ chức đại hội.
Nhìn chung, tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được thực hiện tương đối tốt, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn, trên cơ sở bảo đảm tính dân chủ, thống nhất cao trong đảng viên. Từ công tác chuẩn bị đại hội, các văn kiện trình đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, kế hoạch. Qua tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy rút ra một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, ban chấp hành đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ.
Thứ hai, phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp; nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên kể cả quần chúng Nhân dân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh, coi trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi đại hội đại trà.
Thứ ba, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo toàn diện nội dung của đại hội.
Thứ tư, cần lựa chọn kỹ nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu của đại hội.
Thứ năm, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định…
Lực lượng công an tỉnh quyết tâm bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Ảnh: T.B
PV: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện như thế nào?
Đồng chí Ngô Thanh Danh: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy thực hiện. Các kế hoạch về xây dựng văn kiện; tổ chức đại hội đảng các cấp; công tác tuyên truyền đại hội; bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ đại hội; thành lập 4 Tiểu ban của đại hội,... được ban hành kịp thời.
Đặc biệt, việc chuẩn bị các văn kiện đại hội được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo, khẩn trương từ khâu xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, đến khi hình thành nội dung của văn kiện bảo đảm đúng quy trình, quy chế làm việc của cấp ủy.
Cụ thể, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thành lập và tiến hành khảo sát tại các đảng bộ trực thuộc.
Cùng với tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, chuyên sâu, tỉnh chủ động, tranh thủ làm việc với các bộ, ngành Trung ương liên quan đến những nội dung lớn quan trọng để bổ sung vào Dự thảo Báo cáo chính trị.
Sau đó, Dự thảo Báo cáo chính trị được lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của Nhân dân; ý kiến góp ý tại đại hội cấp trên cơ sở thuộc tỉnh...
Dự thảo Báo cáo chính trị còn được đăng toàn văn trên Báo Đắk Nông để toàn thể Nhân dân góp ý kiến. Dự thảo các văn kiện đã trình thông qua các kỳ họp của Tiểu ban nội dung, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và tiến hành tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa sau mỗi kỳ họp và đã hình thành Dự thảo Báo cáo chính trị.
Song song đó, quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương án lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 (đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy cấp tỉnh) được triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh để báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội, Bộ Chính trị đã đánh giá cao, cơ bản đồng ý nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và tán thành phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.
Trên cơ sở góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương, ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến góp ý xác đáng để bổ sung, hoàn thiện vào các dự thảo báo cáo trình đại hội.
Về công tác phục vụ được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ đại biểu về dự đại hội. Về công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp vào văn kiện của đại hội; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về đại hội.
Nhìn chung, với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm, tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ tập trung cao độ trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất để đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy!
Phan Tân thực hiện

Nguồn tin: Báo Đăk Nông Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây